رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

راهیابی تيم فوتبال نوجوانان روانسر به مسابقات قهرمانی کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

راهیابی تيم فوتبال نوجوانان روانسر به مسابقات قهرمانی کشور

راهیابی تيم فوتبال نوجوانان روانسر به مسابقات قهرمانی کشور

تيم فوتبال نوجوانان روانسر به مسابقات قهرمانی کشور راه یافت.

به گزارش خبرگزاری ایسنا  تیم فوتبال نوجوانان شهرستان روانسر در رقابت با 10 تیم برتر استان کرمانشاه در دو گروه 5 تیمی به مقام قهرمانی استان دست یافت و به مسابقات قهرمانی کشور راه پیدا کرد.