راه تندرستی

برنامه راه تندرستی به منظور ارتقا سطح بهداشت و سلامت در جامعه و افزایش آگاهی های عمومی در زمینه بهداشت عمومی و پیشگیری و مبارزه با بیماریها هر روز به غیر از روزهای تعطیل در ساعت 08:30 دقیقه به هم استانیهای عزیز تقدیم می شود. این برنامه در راستای هدف افزایش کیفیت شاخص های بهداشتی در استان کرمانشاه و به منظور اطلاع رسانی و آموزش در رسانه ارایه می شود.در این برنامه رادیویی که به صورت زنده ازرادیو کرمانشاه تقدیم به شنوندگان خواهد شد ضمن ارایه یک بحث کارشناسی با حضور کارشناسان و پزشکان متخصص به فراخور موضوعات روز مثل بیماریهای فصلی و بیما ریهای شایع پرسشهای تلفنی و پیامکی مردم هم پاسخ داده می شود.هدف این برنامه افزایش سطح بهداشت عمومی در جامعه و پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیردارو غیر واگیردار و بیماریهای شغلی وآگاهی بخشی در زمینه پرهیز از خود درمانی و مصرف خود سرانه و بی رویه دارومی باشد.باشد که این برنامه مورد استفا ده و توجه شنوندگان خوب هم استانی قرار گیرد و بتواند پاسخگوی خوبی برای سوالات آنها باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : زهرا عزیزی

گوینده :شیرین  پور آزادی- فاطمه خسروی

صدابردار : مسیب قربانی

تاریخ تولید: زمستان98