راه تندرستی

برنامه« راه تندرستی» که از شنبه تا پنج شنبه، ساعت 8:30 صبح به مدت 30 دقیقه بصورت زنده تقدیم شنوندگان رادیو کرمانشاه می شود.

این برنامه درراستای آگاهی بخشی به مردم از روش های پیشگیری و درمان بیماری ها علل خصوص کرونا  وآموزش های پزشکی طراحی وتبیین شده ودرآن از حضور کارشناسان حوزه ی بهداشت ودرمان مانند پزشکان ،کارشناسان کادر آموزشی ودرمانی ونهادهای بهداشتی در برنامه حضور دارند واطلاعات خود را در اختیار مخاطبان قرارمیدهند ومخاطبان از طریق پیامک وتلفن پرسش های خود را مطرح میکنند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : سهیلا رمیم

گوینده : فاطمه خسروی

تاریخ تولید: تابستان 99