راه تندرستی

برنامه راه تندرستی به منظور ارتقا سطح بهداشت و سلامت در جامعه و افزايش آگاهي هاي عمومي در زمينه بهداشت عمومي و پيشگيري و مبارزه با بیماریها هر روز به غیر از روزهای تعطیل در ساعت 08:35 دقیقه به هم استانیهای عزیز تقدیم می شود. این برنامه در راستاي هدف افزايش كيفيت شاخص هاي بهداشتي در استان كرمانشاه و به منظور اطلاع رساني و آموزش در رسانه ارايه مي شود.در اين برنامه رادیویی که به صورت زنده ازرادیو کرمانشاه تقدیم به شنوندگان خواهد شد ضمن ارايه يك بحث كارشناسي با حضور کارشناسان و پزشکان متخصص به فراخور موضوعات روز مثل بيماريهاي فصلي و بيما ريهاي شايع پرسشهاي تلفني و پيامكي مردم هم پاسخ داده مي شود.هدف اين برنامه افزايش سطح بهداشت عمومي در جامعه و پيشگيري از شيوع بيماريهاي واگيردارو غير واگيردار و بيماريهاي شغلي وآگاهي بخشي در زمينه پرهيز از خود درماني و مصرف خود سرانه و بي رويه دارومی باشد.باشد که این برنامه مورد استفا ده و توجه شنوندگان خوب هم استانی قرار گیرد و بتواند پاسخگوی خوبی برای سوالات آنها باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : زهرا عزیزی

گوینده :شیرین  پور آزادی

صدابردار : مسیب قربانی

تاریخ تولید: پائیز 98