رضایتمندی و شوق اتباع کشور آذربایجان از میزبانی مردمان و موکب داران مرز خسروی

رضایتمندی و شوق اتباع کشور آذربایجان از میزبانی مردمان و موکب داران مرز خسروی

دانلود

رضایتمندی و شوق اتباع کشور آذربایجان از میزبانی مردمان و موکب داران مرز خسروی با لهجه آذری.

ماشور و شوق و همدلی بسیاری از انسان ها را مشاهده کردیم ، زنده باد حسینی ها و زنده باد کسانی که ارزش برای امام حسین (ع) قائل هستند.