رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

رنگ دعا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رنگ دعا

وقتی‌ نمی‌توانیم‌ اشک‌هایمان‌ را پشت‌ پلک‌هایمان‌ مخفی‌ کنیم‌ و بغض‌هایمان‌ پشت‌ سر هم‌ می‌شکند ....وقتی‌ احساس‌ می‌کنیم‌ بدبختی‌ها بیشتر از سهم‌مان‌ است‌ و رنج‌ها بیشتر از صبرمان .....وقتی‌ امیدها ته‌ می‌کشد و انتظارها به‌ سر نمی‌رسد، وقتی‌ طاقتمان‌ طاق‌ می‌شود و تحملمان‌ تمام...آن‌ وقت‌ است‌ که‌ مطمئنیم‌ به‌ تو احتیاج‌ داریم‌ و مطمئنیم‌ که‌ تو ، فقط‌ تویی‌ که‌ کمکمان‌ می‌کنی...آن‌ وقت‌ است‌ که‌ تو را صدا می‌کنیم ، تو را می‌خوانیم .آن‌ وقت‌ است‌ که‌ تو را آه‌ می‌کشیم ، تو را گریه‌ می‌کنیم ، تو را نفس‌ می‌کشیم .وقتی‌ تو جواب‌ می‌دهی،دانه‌ دانه‌ اشک‌هایمان‌ را پاک‌ می‌کنی‌ و یکی‌یکی‌ غصه‌ها را از‌ دلمان‌ برمی‌داری،گره‌ تک‌تک‌ بغض‌هایمان‌ را باز می‌کنی‌ و دل‌ شکسته‌مان‌ را بند می‌زنی، سنگینی‌ها را برمی‌داری‌ و جایش‌ سبکی‌ می‌گذاری‌ و راحتی؛بیشتر از تلاشمان‌ خوشبختی‌ می‌دهی‌ و بیشتر از لب‌ها، لبخند . خواب‌هایمان‌ را تعبیر نيك می‌کنی‌ و دعاهایمان‌ را مستجاب‌ و آرزوهایمان‌ را برآورده . قهرها را آشتی‌ می‌کنی‌ و سخت‌ها را آسان . ‌ تلخ‌ها را شیرین‌ می‌کنی‌ و دردها را درمان ، ناامیدها، امید می‌شوند و سیاه‌ها سفید سفید...
خدایا  تو را صدا میکنیم ،تو را می خوانیم ...خدايا به ما ايماني عطا كن تا لطف و مصلحت تو را در فراسوي درهاي به ظاهر بسته دريابيم .خدايا ما را احاطه كن آنقدر كه توان فكر كردن به بيهودگي و ناي باز كردن زبان به ياوه گويي نداشته باشيم .خدايا دلم مرهمي مي خواهد از جنس خودت ، نزديك ، بي خطر ، بخشنده ، بي منّت .