حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۳ مهر ۱۳۹۷

روز خبرنگار

روز خبرنگار

دیدار صمیمانه مدیر کل مرکز جناب آقای رحیمی با همکاران حوزه معاونت خبر در روز خبرنگار