حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۷

روز خبرنگار

روز خبرنگار

دیدار صمیمانه مدیر کل مرکز جناب آقای رحیمی با همکاران حوزه معاونت خبر در روز خبرنگار