حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۴ فروردین ۱۳۹۸

روز خبرنگار

روز خبرنگار

دیدار صمیمانه مدیر کل مرکز جناب آقای رحیمی با همکاران حوزه معاونت خبر در روز خبرنگار