رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۸

روز قدس از نگاه دوربین صدا و سیما و پشت صحنه برنامه های زنده راهپیمائی روز قدس در صدا و سیما - نمایش محتوای خبر

 

 

روز قدس از نگاه دوربین صدا و سیما و پشت صحنه برنامه های زنده راهپیمائی روز قدس در صدا و سیما

روز قدس از نگاه دوربین صدا و سیما

روز قدس از نگاه دوربین صدا و سیما و پشت صحنه برنامه های زنده راهپیمائی روز قدس در صدا و سیما