جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

روستای سفیدبرگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای سفیدبرگ

Loading the player...

دانلود

روستای سفیدبرگ در 20 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷهرﺳﺘﺎن ﺟﻮاﻧﺮود، ﺑﺨﺶ ﮐﻼﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﺮوﯾﻨﻪ، ﯾﮑﯽ از ۵۰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ دارای وﯾﮋگی های ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺟهت ﮔﺬران ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﮕﻞ، ﺑﺎغ و ﻣﺮﺗﻊ، وﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎران ﻣﺘﻌﺪد، وﺟﻮد ﮐﻮھﺴﺎران ﻣﺮﺗﻔﻊ، آب و ھﻮای ﻣﺮطﻮب ﺳﺮد و وﺟﻮد ﺟﺎذﺑﻪ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد طﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋگی های ﺑﺎرز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻔﯿﺪﺑﺮگ اﺳﺖ. این روستا دارای 130 خانوار و جمعیتی بالغ بر 570 نفر دارد . شغل مردم روستای سفیدبرگ  کشاورزی , سقزچینی , دامداری و باغداری است . از محصولات باغات این روستا می توان سیب , هلو , شلیل و خیار را نام برد . مردم این روستا بیشتر به کار کشاورزی مشغول می باشند . از جمله محصولات کشاورزی گندم و جو می باشد . این روستا در منطقه ای کوهستانی قرار گرفته . این روستا دارای بافتی قدیمی است که از سنگ و گل درست شده و هنوز بافت قدیمی آن حفظ شده است . این روستا دارای طرح هادی می باشد ولی هنوز یک از فازهای آن اجرا شده و بعضی از قسمت های روستا خاکی است و هنوز آسفالت نشده است . این روستا دارای چشم اندازی زیباست و خانه ها بصورت پلکانی می باشند . روستای سفیدبرگ باماهی آن مشهور است و یک پرورش ماهی بزرگ دارد .ﺻﺮف ﻣﺎھﯽ ﮐﺒﺎب در ﺳﻔﯿﺪﺑﺮگ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺧﺎطﺮه ای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮای آﻧها ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه . در طی ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮگ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮاﻧﺮود ھﺮ روز ﻣﻤﻠﻮ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻣﯿهماﻧﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ. بر خلاف انتظار که اکثر استقبال کنندگان از منطقه گردشگری سفید برگ جوانرود به خاطر مزرعه پرورش ماهی این روستا  به این منطقه مراجعه می کنند اما طبیعت زیبای آن  باعث شده که این منطقه روزانه پذیرای مهمانان متعددی باشدکبابی های این منطقه به  پخت خاص کباب ماهی مشهور بوده و این امر باعث می شود که مسافران زیادی را به این منطقه کشانده که در کنار استفاده از طبیعت زیبای این منطقه به همراه خانواده از کباب مخصوص ماهی استفاده کنند . زیبایی طبیعت این روستا در فصل بهار و علی الخصوص در اردیبهشت ماه چشم نوازتر می گردد.از لحاظ فضای آموزشی این روستا فقط مدرسه ابتدایی و راهنمایی دارد و در کانکس برگزار می شود و  وضعیت مناسبی ندارد . از لحاظ صنایع دستی , اهالی روستا به کار نجاری , خیاطی , قالیبافی , گیوه بافی , زنبورداری ( به صورت سنتی ) می پردازند . زنان روستای سفیدبرگ در فضای کوچک خانه به بافت فرش مشغولند تا در زمینه صنایع دستی روستایی فعالیت داشته باشند . نجاری یکی دیگر از فعالیت هایی است که در روستای سفیدبرگ انجام می شود تا اهالی روستا با استفاده از امکانات موجود در روستا بتوانند وسایل لازم را در اختیار داشته باشند و با استفاده از مهارت نجار روستا , در زمینه تهیه وسایل چوبی , مشکلی نداشته باشند . مردم این روستا , خودکفا هستند و آهنگر روستا , وسایل مردم روستا و روستاهای اطراف را درست می کند . وسایل کشاورزی , باغداری , در مناطق روستایی منطقه و نیاز مبرم اهالی با توجه به شرایط خاص محیطی و زندگی مردمان این منطقه وجود کارگاه آهنگری می تواند اهمیت زیادی داشته باشد . صدای کوره و گداختن آهن و ساختن ابزار فلزی در زمینه های مختلف و استفاده در کارها و فعالیت کشاورزی و دامداری و باغداری باعث شده تا این فعالیت در روستای سفیدبرگ وجود داشته باشد و این کار از سالیان دور ادامه داشته و افرادی نسلاً در نسل تو این زمینه فعالیت کردند فعالیتی بسیار خوب در روستای سفید برگ . صدای پتک و آهن و شکل گیری ابزار برای استفاده اهالی روستای سفیدبرگ.نان محلی , کلانه ( غذایی است که با خمیر و پیاز با روغن محلی درست شده ), غذای کدو , پتله , دوغ محلی , کلوچه محلی ,گوجه فرنگی و توت فرنگی , خیار و شاتوت از خوراکی هایی هستند که بر سر سفره مردم روستای سفید برگ قرار دارد .