روستای کندوله

روستای کندوله از توابع بخش دینور شهرستان صحنه کرمانشاه که در 52 کیلومتری شهر صحنه و 75 کیلو متری مرکز استان (کرمانشاه) قرار گرفته است.  روستای کندوله در ناحیه کوهستانی استقرار یافته است. اب و هوای کندوله  معتدل و کوهستانی است. بر اساس نتایج سر شماری سال 1385 جمعیت روستا 1500 نفر بوده است. درآمد اکثر مردم روستا از باغداری و دامداری تامین می شود.در این روستا قالی بافی نیز رواج دارد برخی بنای روستای كندوله را به دوران آل بویه نسبت می‌دهند.گفته می‌شود این محل در اصل مكان قلعه رکن‌الدوله بوده است، كه بعدها به صورت "كندوله" درآمده است. این نام در تلفظ مردم محلی "كنوله" نامیده می‌شود. بنا به روایت دیگری "كند" در تركی به معنی ده است و چون این ده نیز مركز حكومت‌ (الدوله) بوده است، پس از اختصار به "كندوله" تغییریافته است؛ بناهای امامزاده پیرافته، قلعه مردان و آثار باقی‌مانده دیگر نشانگر قدمت و سابقه تاریخی این روستا است مهمترین صنعت دستی و هنری مردم روستا، بافت انواع قالی  با طرح های بومی (بر گرفته از طرح های کردی)و طرح های غیر بومی است و جنبه صادراتی دارند. پوشاک زنان روستای کندوله شامل سربند، پیراهن بلند، کلنجه، قبا، جافی است و پوشاک مردان نیز از عرقچین، سربند، کرواسی فقیانه، کوله بال، قبا، شال، سلته، جافی، جوراب و گیوه تشکیل شده است.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ