زمزم آدینه

زمزم آدینه


جهت پوشش خطبه های نمازجمعه شهرستانها در شبکه استانی، در این برنامه – خطبه های نماز جمعه شهرستانها برای ترغیب و جلب توجه مردم در شهرستانها به نماز وحدت آفرین جمعه و جماعت به مدت 25 دقیقه بطور مستمر ضبط و در شبکه استانی پخش می گردد.

Loading the player...
سال تولید: پائیز 98
عوامل تولید:

تهیه کننده: سید هادی ابوطالبی

 تدوینگر : علی زرتاب