زمین مکانی برای زیستن

در یک دشت سرسبز و خرم مورچه ها در حال کار کردن هستند و به خوبی و خوشی در کنار یکدیگر زندگی می کنند تا اینکه در میان آنها جنگ صورت می گیرد و این موضوع باعث از بین رفتن آرامش میان آنها می گردد . در نمای لانگ دیگر اثری از تکاپو و زندگی نیست . تنها اجساد مورچگان به چشم می خورد تا اینکه مورچه های بجا مانده شروع به فعالیت می کنند و با حروف الفبا جمله ای را در کادر می نویسند . در این کار کوتاه مورچه ها نمادی از جامعه بشری بر روی کره زمین می باشند . این  اثرزیبا از تولیدات سال 1393 سیمای مرکز کرمانشاه می باشد.

Loading the player...
سال تولید: تابستان 94
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان : عابدین محمدی