زندگی

جلال و دنيا دو خواهر و برادر يكي احساسي و ديگري عقل گرا،در يك گوشه شهر زندگي مي كنند.جلال ادبيات خوانده و بيكار است،دنيا(حسابداري)خوانده و او نيز بيكار است،در نقطه ديگري از شهر خواهر و برادر ديگري تقريبا با همين مشخصات يعني وجود اخلاقيات متضاد(يكي منطقي و ديگري احساسي)به نامهاي بهرام و آزيتا زندگي مي كنند،بهرام فلسفه خوانده و آزيتا موسيقي،هر دوي آنها نيز بيكار هستند و اين نقطه اشتراك اين چهار جوان است. يك راوي با شمايل طنز گونه قصه را روايت مي كند،اين چهار جوان بر حسب تقدير بارها از كنار هم مي گذرند و راوي تلاش مي كند آنها را سر راه هم قرار دهد اما... اين اثر در قالبي جدي و طنز روايت مي شود و به تلاش ها،اميدها،و شكست ها و نا اميدي هاي آنها مي پردازد.این اثر داستانی از تولیدات سال 1390 سیمای مرکز کرمانشاه می باشد .

Loading the player...
سال تولید: تابستان 1390
عوامل تولید:

تهيه كننده و كارگردان:فرهاد عماد زاده     

 طراح و نويسنده:فرهاد عماد زاده-سيد جليل صمدي                                   

 بازيگران:شهريار كريمي-يوسف ميرزايي-سارينا حسيني-هايده صلاحي فرد-علي عمادزاده-امير وليئي-شكوفه مرادي-سعيد جمشيدي-فهيمه چهره گشا