زندگی زیباست ، هرروز خود را درلحظه زندگی کنید ....

زندگی زیباست ، هرروز خود را درلحظه زندگی کنید ....

دانلود

برنامه صبحگاهی صبح طاق وسان با محوریت موضوعات اجتماعی و فرهنگی به همراه پخش قسمت هایی از گزارش ارائه خدمات به زائران اربعین حسین، گزارشی از موکب ها و روضه های خانگی کرمانشاه همچنین ارتباط مستقیم با مرز خسروی و گزارشی از عبورو مرور زائران و راهپیمایی اربعین همراه خواهیم شد .از دیگر بخش های برنامه گزارش ورزش صبحگاهی ، موسیقی تصویر،  صلوات خاصه امام رضا (ع ) و صبحت های کارشناس برنامه در خصوص اینکه ما انسان ها یا درگیر گذشته هستیم یانگران آینده که راه کارهای مناسبی بااین مشکلات بیان می شود . همچنین بخش رویداد های خبری نیزدر برنامه اطلاع رسانی می شود.