رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

ساب سيژن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ساب سيژن

Loading the player...

دانلود

ساب سيژن عبارتست از آزادكردن چسبندگى هاى بين پوست و بافت همبند زيرين آن ، كه بيشتر براى درمان فرورفتگى جوشگاه هاي عميق ناشى از جوشهاى جوانى (آكنه) كاربرد دارد. از آنجا كه عامل اصلى فرورفتگى پوست، درمحل جوشگاه هاى آكنه،چسبندگى و فيبروز زير آنست و همين امر موجب كشيده شدن پوست به داخل و فرورفتن آن ميگردد، آزادسازى اين چسبندگى ها بخش مهم و ضرورى براى درمان اينگونه ضايعات پوستى مي باشد. در اين نوع درمان ، پزشك مربوطه ابتدا محل مورد نظر را معاينه كرده و با استفاده از سوزن نوكور كه شبيه نيزه است به درمان پوست اقدام مي كند ،‌به اين ترتيب كه پزشك بعد از واردكردن سوزن به بافتهاى زير پوست و حركت دادن متناوب آن، اقدام به بريدن بافتهاى فيبروتيك و چسبندگى ها مي كند .ذكر اين نكته ضرورى است كه بهترين و مؤثرترين روش درمان جاى جوش ها بويژه اگر عميق باشند؛ تركيبى از چندروش درمانى و استفاده از روش هاى تكميلى مانند ليزردرمانى ،RF  ، پانچ ، پيلينگ شيميايى و مواردي از اين قبيل علاوه برساب سيژن خواهدبود . پس بهتر آن است كه با در نظر داشتن اصل تقدم پيشگيرى بر درمان،تلاش كنيم تا قبل ازاينكه جوش به جوشگاه تبديل شود،آكنه يا جوش را بطورجدى درمان كنيم.