سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

ساعت سنگی هرسین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ساعت سنگی هرسین

در استان کرمانشاه در شهرستان هرسین ، در جنوب صفحه ی تراشیده شده (فراتاش) در داخل پارک شهرهرسین حوضی از سنگ یکپارچه به شکل دایره موجود است که در قسمت شمال آن پیش رفتگی به صورت مستطیل به ابعاد 4*20 سانتی متر وجود دارد. قطر دهانه ی حوض 3/86 متر و عمق آن 66سانتی متر است در وسط حوض مخروط ناقصی مانند فواره که محیط زیرین آن 4/24 متر و ارتفاع 66سانتی متر می باشد قرارگرفته است . قسمت زیرین این مخروط ناقص یک دوازده ضلعی منتظم را تشکیل می دهد.همچنین در سطح فوقانی آن دایره ای که کنگره های دوازده ضلعی دیگر را محصورکرده دیده می شود.این حوض سنگی به حوض ساعت و ساعت سنگی نیز مشهور است . این اثر به دوره ی ساسانی برمی گردد.