سرخط

درمیان امواج بلند والبته هدفمند مشکلات اقتصادی و اجتماعی ، دیدن نکات مثبت به منزله ی تکه چوبی است که می تواند دستاویزی باشد که غرق نشویم.هرقسمت این برنامه سعی دارد تا تکه چوبی باشد برای غریق های دریای پرتلاطم این روزهای ایران.

  برنامه سرخط سعی دارد در یک قالب مستند گزارشی به دستاوردهای چهل ساله انقلاب بپردازد .در هر برنامه از زبان مسئولان، یک گزارش تیزگونه ا درخصوص دستگاههای مختلف دولتی و سازمانهای خصوصی و نخبگان و دانشگاهها ارائه می شود.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده ، صدابردار و گوینده : پوریا بابائی

تاریخ تولید: زمستان97