سرچراغ

«سرچراغ »

 برنامه شبانه «سرچراغ » ازرادیو کرمانشاه ،هرشب بصورت روتین و زنده ازساعت 19 به مدت 90 دقیقه  تهیه وپخش می شود و می کوشند ضمن فراهم کردن اوقاتی دلنشین ومطلوب باشنوندگانی که علاقمند به شنیدن رادیو درشب هستند همراه وهمدل شود.

این برنامه شامل بخشهای مختلف ازجمله:شباهنگ،بامن ورق بزن،شیفت شب،یه چیزی بگم گوش میکنی؟ وشوچره می باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده وتهیه کننده :احسان مرادی

صدابرداران:یونس جباریان-مسیب قربانی

گویندگان:فردین امیری -حدیث مظفری-فرشته قاسمی

گزارشگر:احسان مرادی

تاریخ تولید: پاییز 99