سلام کرمانشاه

سلام کرمانشاه


  این برنامه با عنوان سلام کرمانشاه به صورت زنده وصبح اجرا می گردد که اجرای ان توسط یک مجری خانم صورت می گیرد. محل اجرای برنامه درفضای بازوترجیحا بدون دکورمی باشد ومجری ومهمانان برنامه به صورت ایستاده ودر اطراف یک میز گرد با وسایل صبحانه تزیین شده است به اجرا می پردازند.دراین طرح سعی شده است تا با ترکیبی ازایتمهای شاد وجذاب و اموزشی تنوع مناسب را دربرنامه ایجاد کرده ویک فضای مناسب دراختیار مخاطب قرار داده تاعلاوه بر نشاط در برنامه مطالب مفیدواموزنده را نیز در اختیار عام قرار دارد.

Loading the player...
سال تولید: پائیز 98
عوامل تولید:

تهیه کننده:  پروین خدرویسی