سلام کرمانشاه

سلام کرمانشاه


 

یک مجله ی صبحگاهی که آیتم های آن به صورت  ایستگاه به ایستگاه است و آیتم های آن عبارتند از :

ایستگاه تندرستی : ورزش صبحگاهی با توجه به وضعیت کرونا آموزش ورزش در منزل است.

ایستگاه سلامتی : کارشناس تغذیه در منزل شخصی خود به وسیله ی گوشی توصیه های تغذیه ای را ضبط نموده و از طریق فضای مجازی برای برنامه ارسال می کند.

ایستگاه مهربانی : گزارش از گروه های جهادی در خصوص شکست کرونا می باشد.

ایستگاه شادمانی : سرود های محلی و سرود های فارسی شاد می باشد برای تقویت روح و روان بیننده در منزل .

ایستگاه قاب سفید : آرزوی کودکان ماست در خصوص روز

و بخش زنده : مجری

Loading the player...
سال تولید: بهار99
عوامل تولید:

 

تهیه کننده : سوسن ابراهیمی

کارگردان هنری : مهدی فرامرزی

کارگردان TV : الله سوری

مجری : علیرضا اشرفیان

تصویربرداران : مهدی سلیمانی – مهدی فرامرزی – محمد معافی

صدابرداران  : امین معافی  - تقی زاده

گزارشگر : فرهاد لاری

کارمند تولید : الهه سوری

تدارکات : سلیم رحمانی