سلام کرمانشاه

سلام کرمانشاه


یک مجله ی صبحگاهی که آیتم های آن به صورت  ایستگاه به ایستگاه است و آیتم های آن عبارتند از :

ایستگاه تندرستی : ورزش صبحگاهی با توجه به وضعیت کرونا آموزش ورزش در منزل است.

ایستگاه سلامتی : کارشناس تغذیه در منزل شخصی خود به وسیله ی گوشی توصیه های تغذیه ای را ضبط نموده و از طریق فضای مجازی برای برنامه ارسال می کند.

ایستگاه مهربانی : گزارش از گروه های جهادی در خصوص شکست کرونا می باشد.

ایستگاه شادمانی : سرود های محلی و سرود های فارسی شاد می باشد برای تقویت روح و روان بیننده در منزل .

ایستگاه قاب سفید : آرزوی کودکان ماست در خصوص روز

و بخش زنده : مجری

Loading the player...
سال تولید: پاییز99
عوامل تولید:

تهیه کننده : فریبرز فرهادی

کارگردان : مهدی فرامرزی

تصویر برداران : مهدی نجفی،محمد معافی

صدابردار : مهدی مهدی ابادی

کارشناس ورزشی : دانیال قاضی