سلام کرمانشاه

سلام کرمانشاه


این برنامه با عنوان سلام کرمانشاه به صورت زنده وصبح اجرا می گردد. محل اجرای برنامه درفضای بازوترجیحا بدون دکورمی باشد ومجری و گاها  مهمانان برنامه راجع به موضوعی به بحث می نشینند.دراین طرح سعی شده است تا با ترکیبی ازایتمهای شاد وجذاب و اموزشی تنوع مناسب را دربرنامه ایجاد کرده ویک فضای مناسب دراختیار مخاطب قرار داده تاعلاوه بر نشاط در برنامه مطالب مفیدواموزنده را نیز در اختیار عام قرار داد.

Loading the player...
سال تولید: زمستان99
عوامل تولید:
تهیه کننده :فریبرز فرهادی

کارگردان : مهدی فرامرزی