سفر

سفر


تهیه کننده و کارگردان :جلال اسماعیلی

نویسنده : حسین باویسی

تصویربردار : حسین محمدی

صدابردار : محمدعلی تقی زاده

نریتور : حسین باویسی

دستیار تهیه : محمد نجاری

تدوین : وفا قربانی

Loading the player...
سال تولید: تابستان و پائیز98
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان :جلال اسماعیلی

نویسنده : حسین باویسی

تصویربردار : حسین محمدی

صدابردار : محمدعلی تقی زاده

نریتور : حسین باویسی

دستیار تهیه : محمد نجاری

تدوین : وفا قربانی