سفر

سفر


 

تهیه کننده و کارگردان :

جلال اسماعیلی

 

گزارشگر و راوی :

حسین باویسی

Loading the player...
سال تولید: زمستان99
عوامل تولید:

ساختار این برنامه بصورت گزارشی می باشدکه به معرفی روستا ، روستائیان و فعالیتهای روزمره آنها می پردازددر این برنامه علاوه بر جاذبه های دیدنی و توریستی فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی روستا از قبیل هنر وصنایعدستی ، آداب ورسوم و فرهنگ فعالیت های کشاورزی ،باغداری ودامداری ، استفاده درست و بهینه از منابعآب اشتغال و کارآفرینی در روستا با احداث صنایع کوچک مثل شیلات و کارگاه های کوچک که همه وهمهدر اقتصادو شکوفایی روستا می تواند سهم بسزایی داشته باشد به تصویر کشیده می شود .

در این برنامه که موقعیت مکانی و معرفی روستا به صورت نریشن ارائه می شود و گزارش از روستا توسط راوی در اختیار مخاطبین قرار می گیرد .