جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

شال باف - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شال باف

Loading the player...

دانلود

روستای پاک , تمثیل مبارک سنگ و آب و آفتاب , قامت 1200 ساله ات را هر شب در رفعت بلند ماه می بینم که رو به سپیده دارد و می رود تا قنات بیداری اش را بستر زلال رود سازد . از کوچه ها که عاشقانه در هم می پیچند و پایین و بالا می روند و به زندگی مردمانت شتک می زند و زندگی در حضور کهکشانی تو به مثابه مردی است که هر روز با سبد از ذهن بیدارت می گذرد و زنی که با جارو وآب و آفتاب , ترمه می بافد و د رمقابل خانه اش پهن می کند . کار که پایان می گیرد هجیج به ماذنه می رود به ماذنه درختانی که با شاخه های اشارت خدا را در همان نزدیکی می نمایاند و من در فرصت اذان به این می اندیشم که اوقاتی پیش داشتم . هجیج را غریب اورامان می خواندم . در فرصت کوتاه این برنامه , چشمان به دستان همان بافنده ای است که خود زمانی از الیاف پشمی حاصل از دامهای روستا , کلاف کارسازی می کرد و ذهن همین چرخ چوبی و سنتی عبور می داد و جامه می بافت . در بیرون از فضای تنگ کارگاه هجیج همچنان بر بام باور خود ایستاده است با گیوه و چخورانک , شال , کلاه موج و سجاده .