شب های ایران

شب فرصتي ست براي تفكر ، به علاوه كم نيستند افرادي كه بنا به دلايل شغلي و با شرايط زندگي شبها را گاهاً بيدار مي مانند و راديو مي تواند همراه خواب شبانه آنها باشد . از فرصت آرامش شب استفاده كند و ضمن دادن اطلاعات مناسب به چنين مخاطباني گذران لحظات شب را برايشان دلنشين تر كند و به اين ترتيب به وظيفه آگاهي بخشي و اميدآفريني رسانه عمل كرده باشد .

اين برنامه سعي دارد در قالب برنامه هاي شبانگاهي، به معرفي آداب و رسوم مناطق مختلف بپردازد بخصوص آداب و رسوم مربوط به شب نشيني ها در گذشته ، ‌به علاوه در هر برنامه به حال و هواي حال حاضر شبها نيز پرداخته مي شود مانند اينكه : در محل زندگي ما كدام مشاغل شبانه وجود دارند ، كدام رسوم قديمي هنـوز حفظ شده اند و ... و نكته ديگر اينكه سعي بر اين است تا در چنين برنامه اي آثار تاريخي و طبيعي و يا سوغاتيها هم به نحوي مناسب برنامه اي شبانه معرفي شوند .  درهربرنامه باتوجه به مناسبت نزدیک به پخش ،موضوعی دستمایه قرارخواهدگرفت. درهربرنامه یکی ازمفاخر یا مشاهیراستان در زمینه های مختلف معرفی می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : زهرا عزیزی

گوینده : رویا صنعتی

صدابردار : مسیب قبانی

دستیار : فاطمه شهسواری

ارتباطات : برومند کاظمی

تاریخ تولید: پائیز 98