شب های ایران

برنامه رادیویی -تلویزیونی شب های ایران

 شب فرصتی ست برای تفکر – به علاوه کم نیستند افرادی که بنا به دلایل شغلی و با شرایط زندگی شبها را گاهاً بیدار می مانند و رادیو می تواند همراه خواب شبانه آنها باشد . از فرصت آرامش شب استفاده کند و ضمن دادن اطلاعات مناسب به چنین مخاطبانی گذران لحظات شب را برایشان دلنشین تر کند و به این ترتیب به وظیفه آگاهی بخشی و امیدآفرینی رسانه عمل کرده باشد .  

دراین برنامه که سعی میشود بصورت ویژه به «عملیات مرصاد »پرداخته شود وبخش های مختلف موضوعی آیتمی با عنوان «رادیو کرمانشاه در مرصاد »وبا حضور همکاران رادیویی که درزمان عملیات مرصاد حضور داشته اند تهیه وپخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : فاطمه حیدری مشهور

گوینده :سودابه جمشیدی

تاریخ تولید: 5 مرداد 99