رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

شناور هوشمند - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شناور هوشمند

Loading the player...

مهمترين قسمت طراحي شناور هوشمند، انتخاب نوع شناور است كه با توجه به عوامل مهم سرعت، مانوردهي و بازدهي بالا، قايق بر مبناي شناور دوبدنه طراحي ميشود. جنس بدنه شناور از مقايسه بين جنسهاي مختلف و با توجه به فاكتورهاي مهم استحكام و داشتن وزن كم، از مواد كامپوزيتي با الياف شيشه ميباشد. ابعاد شناور با در نظر گرفتن حداكثر وزن قابل تحمل، پايداري شناور، جانمايي تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي و حمل بار تعيين گرديده است. از ديگر مشخصه هاي مربوط به بدنه شناور، خطوط بدنه تعبيه شده در كف شناور است، كه باعث افزايش سرعت، كاهش اصطكاك و نيروي درگ در شناور ميشوند. محاسبات هيدرواستاتيكي و هيدروديناميكي شناور را توسط نرم افزارهاي تحليلي مكسسرف انجام داديم . اين شناور هم به صورت كنترل از راه دور و هم هوشمند عمل كند، سامانه هوشمند شناور مبتني بر چند ميكروكنترلر است كه اطلاعات را از حسگرها دريافت كرده و به يك ميكروكنترلر مركزي منتقل نموده و سپس با استفاده از الگوريتم مربوطه دستورات لازم را اجرا مي نمايد . سامانه كنترل هوشمند شناور بر اساس سامانه مكان يابي GPS-INS و استفاده از فيلتر كالمن با تلفيق اطلاعات به روش شبكههاي عصبي كار مي كند به طوري كه اطلاعات را دريافت نموده و پردازش ميكند و با استفاده از سروو موتورها و دو پيشرانه اصلي، مسير مورد نظر را طي ميكند .