شهادت جانگداز امام موسی کاظم (ع) تسلیت باد.

شهادت جانگداز امام موسی کاظم (ع) تسلیت باد.