رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

شهدای کرمانشاه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهدای کرمانشاه

شهدا

با مرگ شهادت از خدا خواسته ایم

آن هم به سه چیز کم بها خواسته ایم

گر دست دهد هر آنچه ما خواسته ایم

ما آتش و تفت و بوریا خواسته ایم