شهرستان قصرشیرین

شهرستان قصرشیرین از شهرستان‌های استان کرمانشاه است مرکز این شهرستان شهر قصرشیرین است شهرستان قصرشیرین از شمال و غرب به کشور عراق از جنوب به استان ایلام از شرق به شهرستان‌های سرپل ذهاب و گیلانغرب محدود می‌شودرودخانه الوندازمیان شهرستان قصرشیرین می گذردعلت نامگذاری این ناحیه به قصر شیرین، احداث کاخی برای شیرین، همسر مسیحی خسرو پرویز در این محل بوده‌است شهرستان قصرشیرین بر سر راه اصلی تهران- بغداد قرار داشته مشهورترین اثر باستانی آن چهارطاق است آثار عمارتی معروف به عمارت خسرو در این شهر وجود دارد که از آثار باستانی ایران است مردم قصرشیرین کرد زبان هستند از دیگر بناهای تاریخی آن کاروانسرای شاه عباسی و قلعه جوامیر هستند تپه سرسبز تفریحی در این شهرستان با نام فلاحت وجود داردقصر شیرین از شهرهای قدیمی و تاریخی استان کرمانشاه است و بنای آن را در آثار تاریخی و ادبی به خسرو پرویز نسبت می‌دهند وی در زمان پادشاهیش باغی وسیع با قصرهایی دلپذیر که متناسب با آب و هوای زمستان این ناحیه بود در این شهر بنا نهاد. پس از حمله عرب ها به امپراتوری ساسانیان، قصرهای خسرو پرویز به کلی ویران گشت.