شهید ابراهیم بیات

سال 1341 گلی در گلشن کرمانشاه روئید که ابراهیم نام گرفت . با اقامه اذان در گوشش از همان اوان کودکی محو الطاف الهی و مقرب عاشقان گشت . تحصیلات خود را تا پایان مقطع متوسطه ادامه داد و با برپایی صدای الله اکبر در ظلمت و تاریکی ستمشاهی ، او نیز همپای مردم با فعالیت های انقلابی مینه ساز حکومت مهدی (عج) در سراسر ایران شد . بعد از پیروزی انقلاب با فرود آمدن ساعقه خانمان سوز جنگ از مهرماه سال 1360 ابراهیم به جمع بسیجیان عاشق پیوست و با آرمان های اسلامی و بازوان غیرت دشمنان را در خون ناپاکشان غوطه ور نمود و با روح تعهد و مردانگی صدای شوم آنان را یکی پس از دیگری خاموش گردانید تا اینکه در 25 تیر ماه 1361 در عملیات رمضان هدف گلوله دشمن بعثی قرار گرفت و برای همیشه به لاله های سرخ بوستان الهی پیوست .

فرازی از وصیت نامه این شهید :از شما ملت قهرمان می خواهم از روحانیت اصیل و متعهد به اسلام حمایت کنید و از امام خمینی این نمونه روحانیت و ناخدای انسانیت که همچون نوح (ع) است و شما را از طوفانهای ضلالت و گمراهی نجات داده و به سوی ساحل رهایی می رساند ، اطاعت و حمایت کنید . (روحش شاد و راهش پر رهرو باد)