شهید برانازار ناصری

شهید برانازار ناصری سال 1338 در روستای حسن آباد یکی از توابع اسلام آباد غرب چشم به جهان گشود . شوق رهایی و امید به معراج داشت . چرا که می پنداشت که می بایست به صدره نشینان بارگاه الهی بپیوندد و بر شاخه های طوبای عشق آرام گیرد . پس توش و توان خود را به کار بست تا بیخ پای دل سعی عشق نماید . از اینرو دل به شریعت دلدار و فرامینش خوش داشت . آن زمان که راه خلق و روح خدا جام های وجود مردم را از شراب قیام پر می نمود ، شهید ناصری نیز حضور داشت . به گوش دل ندای پیر خمین را شنید و با پای جان شنیده ها را به دل در آورد . پس از پیروزی انقلاب به عضویت بسیج در آمد و فنون نظامی را فرا گرفت . سپس به کردستان رفت تا کوردلان را در ظلمت ابدی مرگ اسیر کند . با سایه افکندن بوم شوم جنگ بر میهن راهی مهد خودسازی شد . با شرکت در عملیات های مختلف پیشانی بر جای پای امام حسین (ع) می سائید و با وجود آنکه زخم دار تیغ ناجوانمردان شده بود ، اندکی پس از بهبودی مجددا عازم میدان جهاد شد و سرانجام پس از دو سال حضور عاشقانه با اصابت گلوله ای در تاریخ اسفند ماه 1361 در منطقه عملیاتی قصرشیرین جام زرین شهادت را لاجرعه نوشید و به لقا ا... پیوست . روحش شاد و یادش گرامی باد