شهید محمد امین گودینی

نگفتی و رفتی و ما مانده ایم و می خواهیم بگوییم نرفته راه تری ، نچشیده مزه عاشقی و دلدادگی ...

چگونه باید از تو گفتن ، چگونه باید از نوشتن ، صورت ماورائیت در چشم دنیای ما نمی گنجد . عیار کرده هایت به محک سنگ عقل ما نمی خواند .

گفته اند شهیدان را فقط شهیدان می شناسند پس آنچه می نویسم توصیف تو نیست بهانه ایست تا قطره های آلوده روحمان به پاکی دریای وجودت پیوند خورد . وجودی که آنچنان غیرت سرتاسرش را فرا گرفته بو که اجازه ندادی سلاح همرزمانت بر زمین بماند و بی امان خود را به جبهه ها  رساندی ،  وجودی که آنچنان محو خالق شده بود که مانند مولایت سر تقدیم آستانش کردی و جان را به او سپردی...

شهید محمد امین گودینی در روستای گودین از توابع شهرستان کنگاوردر اول فروردین سال 1339 دیده به جهان گشود . وقتی جنگ را در کوچه خاطرم مرور می کنم به مردانگی مردانی میرسم که چون درختانی استوار در کنار جوی همیشه جاری  میهنم قد کشیدند و تو یکی از آن بزرگ مردانی ...

وقتی دشمن سوت جنگ را به صدا در آورد تاریخ یکبار دیگربی عدالتی و قساوت را در خود تجربه کرد و چون تو مردانی بودند که بی هیچ بهانه ای برای ماندن تا اوج آبی آسمان پر کشیدند و راهی جبهه ها شدند .تو به کردستان رفتی به آنجایی که نفاق و دشمنی بین شیعه و سنی سلاح دشمن شده بود و تو با یکرنگی سلاحشان را شکستی و رزمندگان را محبوب دل مردمان آن سرزمین کردی . سپس راهی شهر خون و آتش خونین شهر شدی تمام حم توخدمت بود و کمک به مردم هدفت فقط رضای خدا بود و شادی مردم ...

برای رسیدن به هدفت استوار ایستادی و از هیچ کاری فروگذار نکردی و سرانجام جانت را پیشکش پروردگارت کردی و روحت به دیدار او شتافت . شهید گودینی در سال 1361 در خرمشهر قرارگاه کربلا به شهادت رسید .       

Loading the player...
سال تولید: 000
عوامل تولید:

-