رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

شوراي آموزش و پرورش استان - نمایش محتوای خبر

 

 

شوراي آموزش و پرورش استان

نشست شوراي آموزش و پرورش در استانداري كرمانشاه برگزار شد.

استاندار كرمانشاه در اين نشست با تأکيد بر اهميت آموزش و پرورش و نقش برنامه هاي آن در ارتقاي جامعه افزود: هر قدر که مشکلات مربوط به مسايل آموزشي، کاملتر و شفاف تر گزارش شود، بهتر مي توان براساس آنها براي ارتقاء شاخص هاي‌ آموزش و پرورش برنامه ريزي کرد.

مديركل آموزش و پرورش استان هم در اين نشست از ارتقا آموزش و پرورش در زمينه سواد آموزي از رتبه 27 كشوري در سال 92 به رتبه پنجم در سال جاري خبر داد.

سليمان محبي افزود: براي رسيدن به اين جايگاه با پوشش قرار دادن 13 هزار و 923 نفر که بيش از 92 درصد از بي سوادان و کم سوادان را شامل مي شود، برنامه هاي آموزشي در جامعه هدف اجرايي شده است.

وي در ادامه با اشاره به اجراي طرح توليدي كردن هنرستانها هم گفت 165 هنرستان خدماتي ، كشاورزي صنعتي در استان كرمانشاه وجود دارد و اين طرح با هدف استفاده از توان و ظرفيت هنرجويان درامر توليد،درآمدزايي، اشتغال زايي ،تقويت ارتباط و همبستگي ميان نظام آموزشي و بازار کار، ارتقاء کيفيت آموزشي با رويکرد آموزش توليد محور و ايجاد زمينه مناسب آموزشي بر مبناي نيازهاي مهارتي شغلي با هدف تلفيق دانش نظري و مهارت عملي اجرا مي شود.

محبي دستيابي به مهارت هاي مورد نياز از مسير خود آموزي و استفاده بهينه از منابع و امکانات و افزايش بهره وري را از ديگر اهداف اجراي طرح توليدي کردن و ارائه خدمات در هنرستان ها برشمرد و گفت با توليدي كردن هنرستانها مي توان انگيزه دانش آموزان براي تحصيل در اين آموزشگاهها را افزايش داد.