صاحب لولاک

به مناسبت این هفته مبارک، رادیو کرمانشاه با مشارکت مرکز کردستان با تولید ویژه برنامه ای با نام صاحب ی لولاک در هفته وحدت از ساعت 9 صبح تا 11تقدیم شنوندگان همیشه همراه خود از رادیو کرمانشاه آوای مهر و دوستی گردیده .

فاصله میان این دو تاریخ، دوازدهم ربیع الاول و هفدهم ربیع الاول به عنوان»هفته وحدت « نامیده شده است. در هفته وحدت که بر محور پیامبر وحدت آفرین و ولادت خجسته او شکل گرفته است. میثاق ها مستحکم و پیمان ها، استوارتر می گردد و خون ها در هم می جوشد و دست ها و بازوها در هم قرار می گیرد و چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا می زند، همه اقشار باهم اند و امت اسلامی سرود وحدت، سر می دهند. گرامی باد هفته وحدت، که همه نور و سرور است مایه انسجام ملت و فشردگی صفوف و بازدارنده جامعه از گسست و پراکندگی و رو در رویی که خواست دشمن است. گرامی باد هفته وحدت، که پیام رسالت ندای امامت را به گوش انسان ها می رساند و در متن تاریخ و بستر زمان، جاودانه می سازد. هفته وحدت، چترتی مبارک، از شعور و شور و ایثار و فداکاری و اخوت و صمیمیت بر سر مردم می گشاید، الهام می بخشد، آرامش می دهد، روح پرور است و دل انگیز و زداینده کینه ها و کدورت ها و خودخواهی ها و خودبینی ها.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کنددگان : شیدا منصوری ، سهیلا رمیم

گویندگان : آرش حسین پناهی ، سودابه جمشیدی

گزارشگر : علی محمدی

صدابردار : آکو خلیلی نیا

تاریخ تولید: پائیز 98