صحبت های گوینده اعلام آژیر خطر جنگ در کرمانشاه

صحبت های گوینده اعلام آژیر خطر جنگ در کرمانشاه





دانلود

مستند گزارشی یک روز بامن

با گزارشگری آشنا می شوید که از ابتداب جنگ تا پایان عملیات مرصاد دلاورمردی رزمندگان دفاع مقدس را روایت می کرد