صدای شهر - ویژه انتخابات

در  کلانشهر کرمانشاه که قدم در مسیر پیشرفت گذاشته ، قطعا مشکلاتی گریبان گیر شهرو اهالی آن می باشد.این برنامه سعی دارد با دعوت از مسئولان شهر و استان کرمانشاه، پلی ارتباطی بین مردم و مسئولین باشد تا با بیان مشکلات و معضلات ، گامی در جهت رفع آنها برداشته شود.

همچنین بر اساس آموزه های  دینی عدالت اجتماعی زمانی محقق می شود که مردم و مسئولان وظایف متقابل خود را انجام دهند.برهمین اساس نقد و پذیرش آن از ارکان حکومتهای الهی  برشمرده می شود.باتوجه به مشکلات عدیده دراستان ، برنامه صدای شهر بصورت روزانه یکی از موضوعات اشتغال ، اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی را دستمایه قرار داده و با دعوت از مسئولان مرتبط استانی ، پل ارتباطی درجهت مطرح نمودن و پی گیری و حل آن ایجاد می نماید. در ابتدا شرح وظیفه دستگاه و توانمندیهای دستگاه مطرح خواهدشد سپس مسائل مردم مطرح می شود.

گزارش ، تلفن و پیامک و آنونس در برنامه پخش می شود و بخش پی گیری و ارتباط تلفنی با مسئولان و پی گیری  قول آنان در برنامه ،بخش دیگری از آیتمهای برنامه است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :مهدی فصاحت- مصطفی شکربیگی

گوینده ونویسنده:زهراعزیزی – شیرین پورآزادی

صدابردار:پخش

گزارشگر:احسان مرادی

تاریخ تولید: آذر98