صدای شهر

برنامه ی صدای شهر یک برنامه رادیویی ، تلویزیونی چالشی است . که مسئولین ارشد استانی اعم از ادارات ، سازمانها و......در استودیو صدای کرمانشاه حضور پیدا می کنند . تا با توجه به موضوع مشخص شده پاسخگوی چالش های مطرح شده از طرف شنونده ها باشند .البته همزمان با پخش زنده رادیویی صدای شهر دوربین سیما هم در استودیو حضور دارد و برنامه به صورت زنده از سیمای مرکز زاگرس هم پخش می گردد . تعامل با مخاطب های کرمانشاهی و بررسی مشکلات اجتماعی وفرهنگی شهروندان و آشنایی انان با روش صحیح زندگی کردن و استفاده درست از امکانات شهری ومطالبات آنان ازمسئولین از اهداف این برنامه می باشد

بخش های مختلف برنامه عبارت است از : تلفن های مردمی ، پیامک و بخش های گزارشی مرتبط با موضوع برنامه و همچنین در صورت نیازهای تلفنی با سایر مسئولین که به موضوع مطرح شده مرتبط می باشند . و اغلب اوقات موضوع برنامه به پیشنهاد شنونده ها و بیننده های برنامه مطرح می گردد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کنندگان : مصطفی شکربیگی – مهدی فصاحت

گوینده : زهرا عزیزی

تصویر بردار: حسین حیدری مشهور

گزارشگر:احسان مرادی

تاریخ تولید: زمستان98