اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶

طاقبستان جدید

طاقبستان جدید

طاق بستان مجموعه‌ای از سنگ نگاره‌ها و سنگ نبشته‌های دورهٔ ساسانی است ین مجموعه در قرن سوم میلادی ساخته شده است و ارزش هنری و تاریخی زیادی دارد.