حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

طاقبستان قدیم

طاقبستان قدیم

سنگ‌نگارهٔ شکارگاه سلطنتی طاق بستان نخستین تابلوی سنگی با رعایت قاعده و اصول نقاشی در جهان به حساب می‌آید.