طرح مواسات و کمک مؤمنانه

در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری در خصوص طرح مواسات و کمک مؤمنانه ، به همت هیئت جوانان حضرت علی اکبر علیه السلام شهرستان سنقر و کلیایی طی سه مرحله ۲۵۰ بسته معیشتی و ۵۰۰ پرس غذای گرم در بین نیازمندان شهرستان  توزیع گردید