طلیعه ی نور

با توجه به اهمیت حضور مردم در راهپیمایی و پشتیبانی از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، درگرامیداشت انقلاب اسلامی ودردهۀ مبارک فجربرنامه ای بانام طلیعه ی نور براساس این مهم تولید وپخش گردید.

لذادرنظر داریم درگام اول به واکاوی دلایل وقوع انقلاب شکوهمنداسلامی بپردازیم ودرادامۀ آن به ذکرجایگاه تنومند امروز انقلاب اسلامی درجهان امروز وروزگارپیش روی این شجرۀ طیبه بپردازیم وبا پژوهش وحضورکارشناسان زبدۀ سیاسی درسطح استان ومردم وقشرفرهیختۀ جامعه ، با تولید آیتمهایی دراین خصوص به واکاوی این موقعیتها بپردازیم.

Loading the player...
سال تولید: بهمن 98
عوامل تولید:

تهیه کننده : غلامحسین منوچهری صفا

کارگردان هنری : حسین حیدری

اجرا : علیرضا اشرفیان ، سید یحیی هاشمی

نویسنده : حسین حیدری

پژوهش : غلامحسین منوچهری صفا ، حسین حیدری ، ویدا جعفرنژاد

تدوین و جلوه های ویژه: حسین حیدری

دستیار تهیه : محمد امینی نژاد

تصویربرداران : محمد معافی ، سعید شعبانی ، حسین محمدی ، صابر کارگر

صدابرداران : حسن قاسمی ، سینا مرزبانی، تقی زاده

دستیار صدا و تصویر : رضا رحمتیان