سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

عشایر کرمانشاه آماده کوچ پاییزه می‌شوند - نمایش محتوای خبر

 

 

عشایر کرمانشاه آماده کوچ پاییزه می‌شوند

عشایر کرمانشاه آماده کوچ پاییزه میشوند

جلسه هماهنگي و برنامه ریزی کوچ پاييزه عشاير استان کرمانشاه با حضور مديران دستگاه‌هاي مربوطه برگزار و تصمیمات لازم برای تسهیل در کوچ عشایر اتخاذ شد.

به گزارش ایسنا منطقه کرمانشاه، علی اشرف آزادي مديرکل امورعشاير استان در این جلسه که در آستانه فصل کوچ برگزار شد، با اشاره به نقش عشاير استان در توليد گوشت قرمز و ساير فرآورده هاي دامي اظهار داشت: عشاير استان سالانه با توليد بالغ بر 10 هزار تن گوشت قرمز،24 هزار و 500 تن شير،600 تن روغن حيواني و افزون بر1630تن انواع الياف دامي نقش بسزايي درتوليدفرآورده هاي دامي و اقتصاد استان دارند.

آزادي درادامه با اشاره به خدمات رساني به عشايراستان توسط اداره کل امورعشاير گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون بابكارگيري 35دستگاه كاميون تانكردار روزانه بيش از هزار مترمكعب آب آشاميدني سالم جهت مصرف شرب خانوار و دام بين بيش ازپنج هزار خانوار عشايری توزيع شده و كار آبرساني در صورت تامين اعتبار و تخصيص مناسب اعتبارات درمناطق گرمسيري و محل استقرار عشاير تا پايان سالجاري نيز ادامه خواهد داشت.

مديرکل امورعشاير استان همچنين با اشاره به راهگشايي،ت عمير و مرمت راه هاي عشايري گفت: به منظور دسترسي آسان عشايربه مراتع و اطراق‌گاه‌هاي خود و ارائه خدمات رساني به عشاير درشش ماهه نخست سال جاري بيش از200كيلومتر راه وگذرگاه هاي عشاير تعمير و مرمت شده وهم اكنون اكيپ هاي راهگشايي اين مديريت درمناطق عشايري درحال تيغه زني ومرمت راه هاي مواصلاتي و تردد عشاير هستند.

مديرکل امورعشاير يكي ديگراز فعاليت هاي امورعشاير را توزيع سيلندرگاز با قيمت مصوب در جايگاه ها و بدون دريافت هزينه حمل به عشاير برشمرد و گفت: به منظورجلوگيري ازتخريب مراتع وجنگلها واستفاده عشاير ازسوخت پاك وسالم با استفاده از پنج دستگاه خودرو گازرسان، گازمايع بخشي ازخانوارهاي عشايري توسط اين اداره کل تامين وتوزيع مي گردد.

آزادي در ادامه با اشاره به فعاليت اتحاديه وشركتهاي تعاوني عشايري اظهارداشت: بانظارت، هدايت وحمايت اداره کل امورعشایر استان، اتحاديه و10 شركت تعاوني عشاير به همراه 34فروشگاه ثابت اقلام مورد نياز و مايحتاج ضروري خانوارها وعلوفه موردنياز عشاير را تهيه وبين آنان توزيع مي كنند.

آزادي در ادامه با اشاره به نزدیک شدن فصل کوچ عشایر، گفت: طبق هماهنگي بعمل آمده با مسئولين و فرمانداران وا دارات وارگانهاي ذيربط كار ارائه خدمات رفاهي بهداشتي، آموزشي ومسائل امنيتي عشاير استان درمسيرهاي كوچ و مناطق عشايري بهتر از سال گذشته انجام خواهدشد .

مديرکل امورعشاير استان گفت: به منظور كاهش خطرات احتمالي جاده اي بيش از دو هزار تراكت هشداردهنده و 50 عدد پلاكارد در مسير كوچ عشاير نصب خواهد شد، همچنین براي استقرار عشاير درمناطق مرزي با هماهنگي ارگانهاي نظامي بيش از سه هزار کارت تردد ويژه مناطق مرزي و چهار هزار برگ ترددموقت حمل مايحتاج براي عشاير صادر خواهد شد.

کوچ پاییزه عشایر استان کرمانشاه از اوایل آبان آغاز می‌شود. عشایر کرمانشاه در کوچ پاییزه مسافتی بین 15تا 700 کیلومتر را طی می‌کنند تا به محل قشلاقی محل استقرار خود برسند.