عصرهای کریسکان کتابی مزین به تقریظ مقام معظم رهبری

ماموستا ملاقادر قادری امام جمعه ی پاوه  می‌گوید: "کریسکان نام محلی در کردستان عراق است، زمانی که منطقه‌ی سردشت پاکسازی شد احزاب مخالف جمهوری اسلامی نیرو‌های خود را در آن سوی مرز مستقر کردند و در آنجا زندانی دایر کردند.

امیر سعیدزاده (راوی این کتاب) اهل شهرستان سردشت که در سال ۷۹ توسط حزب منحله دمکرات در کردستان عراق به اسارت گرفته شد می‌گوید: این کتاب برای حفظ نام شهدای کریسکان روایت و به رشته تحریر درآمده است.

کتاب عصر‌های کریسکان در ۲۸ فصل نگاشته شده و به تازگی مزین به تقریظ مقام معظم رهبری شده است.

Loading the player...

دانلود