علمدار

علمدار


این برنامه بمناسبت شهادت سردار سلیمانی بصورت گفتگو محور وباحضور کارشناسان پخش میشود.

Loading the player...
سال تولید: 13 دی لغایت 30
عوامل تولید:

تهيه كننده :ترکمن

تدوین : رستمی