علم و زندگي

علم مانند نور روشني بخش است.اکنون به کمک علم، از زمین و از جغرافیای جهان آگاه شده ایم و به دنیای بی نهایت کوچک ها راه یافته ایم. روابط میان برخی پدیده ها را کشف کرده ایم و به علت پیدایش بعضی از پدیده ها آگاه شده ایم.شناخت علمی در زندگی ما مؤثر بوده است، به طوری که توانسته ایم ابزار و وسایل و روش های جدیدی را برای زندگی بیابیم و به کمک آن ها کارهایمان را آسان تر وسریع تر انجام دهیم. فناوری، روش علمی پاسخ گویی به مسائل زندگی است و امروزه کاملاً بر علم تکیه دارد.از راه علم و دستاوردهای آن انسان به حمل و نقل سریع، ارتباطات گسترده، انرژِی های نو، ساخت وسازهای راحت و محکم و تولیدات فراوان دست یافته است.با دانستن تا ثير علم و دانش در زندگي بشرو به هدف بالا بردن دانش مخاطبين هم استاني. راديو كرمانشاه برنامه اي را باعنوان علم و زندگي در روزها ي زوج ساعت 06:20دقيقه به شنوندگان هم استاني تقديم مي كند.هدف اين برنامه بالابردن انگيزه مخاطبان براي كسب علوم و يافته هاي جديد در زمينه هاي مختلف علمي است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهيه كننده :غلامرضا كمري.گوينده و نويسنده:الهه كاكي.گزارشگر:پروين ساساني

تاریخ تولید: 93/10/08