رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

فرار شاه

26 دی ماه

فرار شاه

به بهانه روز فرار شاه؛
26 دی ماه، سالروز فرار تاریخی شاه مخلوع ایران