فردای روشن

این برنامه به معرفی کارآفرینان،صنعتگران ،تولیدکنندگان و نخبگان و کسانی که برای تحقق شعار سال و رونق تولید گامی برداشته اند می پردازد.

این برنامه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:15 تا 16:30 از رادیو کرمانشاه پخش می شود.

 

کارشناسان: کارآفرینان و تولید کنندگان رشته های مختلف و صنعتگران می توانند برای معرفی خود و شغل خود در این برنامه حضور داشته باشند.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده ، نویسنده و گوینده :

پروین ساسانی

تاریخ تولید: تابستان 98