فرم انتقادات

فرم انتقادات


فرم ارسال نظرات ، انتقادات و پیشنهاداتsmileyfrownwinkبا ارسال دیدگاه های خود در خصوص موضوعات مختلف وب سایت صدا و سیمای مرکز کرمانشاه را در ارائه ی محتوای بهتر یاری کنید.شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص برنامه های مرکز با ما در میان بگذارید.وب سایت صدا و سیمای کرمانشاه از ایده ها و سوژه های پیشنهادی شما برای تولید برنامه،تهیه گزارش های خبری و نیز تهیه و انتشار محتوا در سایت مرکز استقبال می کند.در صورت تمایل برای همکاری با ما ، با مدیریت سایت تماس بگیرید.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ