جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

فرنجمشک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فرنجمشک

Loading the player...

فَرَنجمُشک گیاهی پایا از تیره نعناعیان و یکی از گیاهان دارویی است. به آن فرنجمسک، فرنجموشک، افرنجمشک، برنجمشک نیز گفتهاند.فرنجمشک مسکن و ضد اگزمای پوستی ناشی از استرس است. از فرنجمشک برای تسکین و رفع درد و ناراحتی ناشی از گوارش بهره میگیرند.این گیاه دارای شاخههای پرپشت و متعدد است و به حالت خودرو در اکثر نواحی معتدل آسیا و اروپا )از جمله ایران( میروید. برگهای این گیاه متقابل بیضوی و قلبیشکل و دندانهداراست. ریشه این گیاه کوچک و استوانهای شکل و سخت و منشعب است. گلهایش سفید یا گلی رنگند که به تعداد ۶ تا ۱۲ در کناره  برگها مجتمع گردیدهاند. میوهاش فندقه و قهوهای رنگ میباشد. این گیاه در ضد تشنج و مقوی معده و معرق و زیادکننده ترشحات صفرا تجویز میشود. به علاوه در رفع سرگیجه و بی خوابی و ضعف مصرف آن توصیه می شود.